Προσβασιμότητα

Κεντρική είσοδος

Η πρόσβαση προς την κεντρική είσοδο του μουσείου γίνεται με ράμπα από τη Λεωφόρο Στρατού. Η πόρτα έχει επαρκές άνοιγμα για την εξυπηρέτηση και των ατόμων με κινητικές δυσκολίες.

Η απόσταση που πρέπει να διανυθεί από την πλησιέστερη ράμπα πεζοδρομίου μέχρι την εισοδο του μουσείου είναι περίπου 120 m. Δείτε την προτεινόμενη διαδομή.

Aνελκυστήρες

Οι εκθεσιακοί χώροι αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα και η κίνηση σε αυτά επιτυγχάνεται με κλίμακες, ειδικά αναβατόρια και ανελκυστήρες με προδιαγραφές για αμαξίδια. Το μουσείο διαθέτει αμαξίδιο σε περίπτωση που ζητηθεί. Στα κλιμακοστάσια και στις  ράμπες υπάρχουν χειρολισθήρες.

ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ & ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ

Στους εκθεσιακούς χώρους υπάρχουν καθιστικά, ώστε να ξεκουράζονται οι επισκέπτες που το έχουν ανάγκη. Οι χώροι είναι ελεύθεροι από εμπόδια και το πλάτος των διαδρόμων τους είναι μεγαλύτερο από 1,5 μ. σύμφωνα με τις προδιαγραφές κίνησης ΑμεΑ.

Χωροι υγιεινης

Υπάρχουν χώροι υγιεινής με ειδικές προδιαγραφές (WC ΑμεΑ), οι οποίοι καλύπτουν όλους τους χώρους του κτιριακού συγκροτήματος.

Αναψυκτηριο

Το μουσείο διαθέτει αναψυκτήριο προσβάσιμο με ράμπα.

Oχημα αμεα

Όχημα ΑμεΑ μπορεί να σταθμεύσει στο πάρκινγκ του Μουσείου.

Μη βλέποντες επισκέπτες

Για τους μη βλέποντες επισκέπτες ή αυτούς με προβλήματα όρασης, έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην υπαίθρια έκθεση «Μνήμη και Λίθοι». Η χρήση κατάλληλου υλικού επίστρωσης επιτρέπει την ομαλή κίνηση αναπηρικών αμαξιδίων, ενώ έχουν τοποθετηθεί στο δάπεδο διακριτά πλακίδια όδευσης, που όχι μόνο διευκολύνουν την κίνηση τυφλών ή μερικώς βλεπόντων, αλλά και τους κατευθύνουν σε συγκεκριμένα εκθέματα, τα οποία προσφέρονται για απτική διερεύνηση. Κείμενα σε γραφή Braille στην ελληνική και αγγλική γλώσσα παρέχουν εξειδικευμένες πληροφορίες για την έκθεση.