Πλατφόρμα Κράτησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Εκπαιδευτικά Προγράμματα ΑΜΘ για Σχολεία, οδηγίες συμμετοχής.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης ξεκινούν κάθε χρόνο στα μέσα Οκτωβρίου

Για τη συμμετοχή του σχολείου σας σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΑΜΘ  θα πρέπει να ακολουθήσετε 2 βήματα:

 1. Συμπληρώστε τη Φόρμα Εγγραφής Σχολείου.

  Κατόπιν, θα παραλάβετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), τα οποία χρησιμοποιείτε εφεξής για τη δήλωση συμμετοχής στην ειδική πλατφόρμα κράτησης, όταν αυτή ενεργοποιείται (δύο φορές το χρόνο).

  Η εγγραφή σχολείων παραμένει ενεργή όλο το έτος, εκτός από 10 ημέρες πριν την ενεργοποίηση της πλατφόρμας κράτησης, προκειμένου να διαχειριστούμε τις νέες εγγραφές (δηλαδή παραμένει ανενεργή 10 μέρες πριν τις κρατήσεις του Οκτωβρίου και 10 μέρες πριν τις κρατήσεις του Ιανουαρίου).

  Αν το σχολείο σας έχει ήδη εγγραφεί, το όνομα χρήστη και ο κωδικός παραμένουν ίδια, οπότε παρακάμψτε το προηγούμενο βήμα. Εάν έχετε χάσει ή ξεχάσει οποιοδήποτε από τα δύο στοιχεία, τότε από την πλατφόρμας κράτησης, επιλέξτε τα αντίστοιχα εμφανιζόμενα πεδία: «έχω ξεχάσει το username», ή/και «έχω ξεχάσει το password» και ανοίξτε παράλληλα το e-mail του σχολείου, για να σας αποσταλούν άμεσα τα νέα στοιχεία.
 1. Το δεύτερο βήμα της διαδικασίας είναι η δήλωση συμμετοχής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

  Η δήλωση συμμετοχής γίνεται μέσω της Πλατφόρμας Κράτησης, η οποία ενεργοποιείται δύο φορές το χρόνο.
  Για την ακριβή ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε ενημέρωση μέσω των Γραφείων Εκπαίδευσης ή και μέσω του email του σχολείου σας (εφόσον έχετε ολοκληρώσει το πρώτο βήμα).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 • Εάν το σχολείο σας συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα την τρέχουσα σχολική χρονιά, ο κωδικός απενεργοποιείται για το επόμενο σχολικό έτος.

 • Κάθε σχολείο μπορεί να δηλώνει συμμετοχή σε ένα (1) μόνο πρόγραμμα (π.χ. Μια μέρα στο ζωολογικό κήπο του μουσείου). Επιπλέον αιτήματα απορρίπτονται αυτομάτως από το σύστημα.

 • Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων* είναι τα 26 παιδιά ανά τμήμα και είναι αδιαπραγμάτευτος.
  Ανάλογα με το πρόγραμμα δεχόμαστε ένα ή δύο τμήματα την ημέρα για το ίδιο πρόγραμμα (π.χ. Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού).
  Στην περίπτωση που υλοποιείται για δύο τμήματα ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων δεν ξεπερνά τα 52 άτομα. Η υλοποίηση για τα δύο τμήματα γίνεται διαδοχικά και όχι ταυτόχρονα.

  (*εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το εκάστοτε πρόγραμμα).

Επίσης, να σας υπενθυμίσουμε ότι αν τυχόν επιθυμείτε να υλοποιήσετε μόνοι σας ένα τρέχον ή παλαιότερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΑΜΘ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό (φυλλάδια, οδηγίες κα) που θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του μουσείου.

Τέλος, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας (education@amth.gr) για να σας αποστείλουμε πληροφοριακό υλικό για να σχεδιάσετε το δικό σας πρόγραμμα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε ερώτημα, αίτημα ή διευκρίνιση!

Ευχόμαστε μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά σε όλους!