Εκπαιδευτικό υλικό

Το εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων του ΑΜΘ παρέχεται δωρεάν αποκλειστικά για χρήση από τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος και όχι από τρίτους (φορείς ή άτομα) που υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα με αμοιβή.