Μόνιμες Εκθέσεις

Έκθεμα του μήνα

Αμφιπρόσωπος κάνθαρος των αρχών του 5ου αι. π.Χ. από την Άκανθο

Ο συγκεκριμένος κάνθαρος προέρχεται από έναν πλούσια κτερισμένο τάφο του νεκροταφείου της αρχαίας Ακάνθου στη Χαλκιδική και θα εκτίθεται στην περιοδική έκθεση του ΑΜΘ «Από τον Νότο στον Βορρά: αποι

Αμφιπρόσωπος κάνθαρος των αρχών του 5ου αι. π.Χ. από την Άκανθο. © ΥΠΠΟΑ - ΑΜΘ