Μόνιμες Εκθέσεις

Έκθεμα του μήνα

Ο Θησαυρός της Αραβησσού

Ο «θησαυρός» της Αραβησσού (Τελική Νεολιθική περίοδος / περίπου 4500-3200 π.Χ.) είναι ένα σύνολο έξι χρυσών αντικειμένων (2 δακτυλιόσχημα περίαπτα, 2 ταινιόσχημα ελάσματα ελλειψοειδούς σχήματος, 1

Ο Θησαυρός της Αραβησσού