Μόνιμες Εκθέσεις

Έκθεμα του μήνα

Αγαλμάτιο Υγείας

Το αγαλμάτιο, με αρ. ευρ. ΜΘ 7502, έχει ύψος 44 εκ. (μαζί με την πλίνθο), είναι φτιαγμένο από πεντελικό μάρμαρο και βρέθηκε το 1978 σε οικόπεδο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Αγαλμάτιο Υγείας © ΥΠΠΟΑ-ΑΜΘ