Μόνιμες Εκθέσεις

Έκθεμα του μήνα

Xάλκινο νόμισμα Ουρανούπολης στη Χάρτα του Ρήγα

Στη νομισματική συλλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης ανήκει ένα χάλκινο νόμισμα που στην μπροστινή πλευρά του φέρει ένα οκτάκτινο αστέρι μέσα σε κυκλικό κοκκιδωτό πλαίσιο και στην πίσω τ

Xάλκινο νόμισμα Ουρανούπολης στη Χάρτα του Ρήγα ©ΥΠΠΟΑ-ΑΜΘ