Μόνιμες Εκθέσεις

Έκθεμα του μήνα

Ζεύγη σιδερένιων δεσμών («πέδαι»/πέδες) από την Άκανθο (σημερινή Ιερισσό)

Δύο διαφορετικοί τύποι σιδερένιων δεσμών του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου. Οι πέδες βρέθηκαν σε δώδεκα ταφές του νεκροταφείου της Ακάνθου, περασμένες στα πόδια των νεκρών δεσμωτών.

Ζεύγη σιδερένιων δεσμών («πέδαι»/πέδες) από την Άκανθο (σημερινή Ιερισσό) (Ι.120.136). © ΥΠΠΟΑ