Μόνιμες Εκθέσεις

Έκθεμα του μήνα

Πήλινη γυναικεία προτομή αυστηρού ρυθμού

Η προτομή αποδίδει το κεφάλι και το σώμα της γυναίκας μέχρι τη μέση περίπου.

Πήλινη γυναικεία προτομή αυστηρού ρυθμού