Μόνιμες Εκθέσεις

Έκθεμα του μήνα

Το ξίφος και ο πολεμιστής

Τι μπορεί να αποδώσει καλύτερα την ανδρεία ενός πολεμιστή, αν όχι το ίδιο του το ξίφος; Προσωπικό αντικείμενο στενά συνυφασμένο με την ταυτότητα του ιδιοκτήτη του, έχει χρησιμοποιηθεί διαχρονικά σε

Χάλκινο ξίφος (ΜΔ 2591)