Μόνιμες Εκθέσεις

Έκθεμα του μήνα

Τμήματα ακρόλιθου αγάλματος Αθηνάς τύπου MEDICI

Το άγαλμα κατασκευάστηκε με την τεχνική των ακρόλιθων, δηλαδή είχε μαρμάρινα άκρα (κεφάλι, χέρια, πόδια) και ξύλινο πυρήνα.