Μόνιμες Εκθέσεις

Έκθεμα του μήνα

Πήλινος τροχός με πέντε πτηνά - Ίυγξ

Παρόμοιοι τροχοί με πτηνά είναι γνωστοί ως αναθήματα από τους γεωμετρικούς χρόνους ως και την ύστερη αρχαιότητα.