Μόνιμες Εκθέσεις

Έκθεμα του μήνα

Ανάγλυφη πλάκα με παράσταση Ερωτιδέα

Η μακρόστενη και λεπτή ανάγλυφη πλάκα αποτελούσε, ενδεχομένως, διακοσμητική μαρμάρινη επένδυση κάποιας βάσης (αρ. ευρ. ΜΘ 79).

Ανάγλυφη πλάκα με παράσταση Ερωτιδέα © ΥΠΠΟΑ-ΑΜΘ