Μόνιμες Εκθέσεις

Έκθεμα του μήνα

Πυξίδα σε σχήμα θαλασσινού κτενοειδούς οστράκου

Απομίμηση θαλασσινού οστράκου (αρχ. ελλην. ὄστρειον ή λατιν. Pecten jacobaeus) της οικογένειας των κτενιδών (Pectinidae).

Πυξίδα σε σχήμα θαλασσινού κτενοειδούς οστράκου Τέλη 5ου - αρχές 4ου αι. π.Χ.