Θεσσαλονίκη, Μακεδονίας Μητρόπολις

Η ιστορία της αρχαίας Θεσσαλονίκης μέσα από τις αρχαιότητες και τα μνημεία της.

Μέσα από την παρουσίαση των σημαντικότερων μνημείων της και επιλεγμένων αντικειμένων, φωτίζονται άγνωστες πτυχές της ιστορίας της Θεσσαλονίκης και αναδεικνύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, πολλά από τα οποία ανιχνεύονται έως τις μέρες μας.

Ο πλούσιος υπομνηματισμός και τα παραδοσιακά εποπτικά μέσα συμπληρώνονται από πρωτότυπες πολυμεσικές εφαρμογές, όπως μια σύντομη ταινία για την αρχαία Θεσσαλονίκη και οθόνες αφής που προσφέρουν ψηφιακές περιηγήσεις μέσα από τον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό σε γνωστά και άγνωστα μνημεία της πόλης.

Η έκθεση δίνει στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν την οργάνωση του αστικού χώρου και πτυχές της δημόσιας και κοινωνικής ζωής. Παράλληλα, παρουσιάζονται ενδιαφέροντα και λιγότερο γνωστά στοιχεία που αφορούν στη σύνθεση του πληθυσμού, την ιδιωτική ζωή της αστικής ελίτ, τα επαγγέλματα, τις λατρείες και τις ταφικές πρακτικές των κατοίκων. Όλα τα παραπάνω θέματα σχολιάζονται και συνδέονται με το πολιτικό, κοινωνικό και πνευματικό κλίμα της εποχής, αναδεικνύοντας την εικόνα μιας πόλης κοσμοπολίτισσας, με σημαντική γεωπολιτική θέση και ανθούσα οικονομία.

Βίντεο: Ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη

Ο χώρος της έκθεσης

ΙΣΟΓΕΙΟ

  1. Είσοδος
  2. Πωλητήριο (Τ.Α.Π.Α.)
  3. Αίθουσα Μανόλης Ανδρόνικος
  4. Έκθεση: Προς τη Γένεση των Πόλεων
  5. Έκθεση: Η Μακεδονία από τον 7ο αι. π.Χ. ως την Ύστερη Αρχαιότητα
  6. Έκθεση: Θεσσαλονίκη, Μακεδονίας Μητρόπολις
  7. Έκθεση: Ο Χρυσός των Μακεδόνων
  8. Υπαίθρια Έκθεση: Αγρός, Οικία, Κήπος, Τόπος