BSUDRA: Μαύρη Θάλασσα - Ενότητα και Διαφορετικότητα στη Ρωμαϊκή Αρχαιότητα

23 Μαρ 2015

BSUDRA

Μαύρη Θάλασσα - Ενότητα και Διαφορετικότητα στη Ρωμαϊκή Αρχαιότητα

Διαρκεια: Ιούνιος 2013 – Ιούνιος 2015

Περιγραφή του προγράμματος

Το ευρωπαϊκό έργο «Μαύρη Θάλασσα - Ενότητα και Διαφορετικότητα στη Ρωμαϊκή Αρχαιότητα» (Black Sea - Unity and Diversity in Roman Antiquity - BSUDRA) εντάσσεται στο Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2007-2013» και χρηματοδοτείται κατά 90% από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης.

Το Έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός πολιτιστικού δικτύου έρευνας με έμφαση στην προστασία, διατήρηση και αξιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της ρωμαϊκής εποχής στις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας αλλά και της Ελλάδας που αποτελεί τη γέφυρα που ενώνει το Αιγαίο με τον Εύξεινο Πόντο. Στο έργο συμμετέχουν ως εταίροι η Ρουμανία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Γεωργία, η Μολδαβία, η Τουρκία και η Ουκρανία (έως το 2014).

Από ελληνικής πλευράς, κύριος εταίρος του έργου είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και συνεργαζόμενοι φορείς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Αlpha MENTOR, εταιρεία εξειδικευμένη στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Δικτύων.

Μέσω του προγράμματος υλοποιήθηκαν οι εξής στόχοι:

 1. Η διοργάνωση κοινής περιοδικής έκθεσης ενενήντα (90) πινακίδων πληροφόρησης με τίτλο «Ρωμαϊκή Τέχνη και Πολιτισμός - Μια κοινή γλώσσα στην Αρχαιότητα», όπου παρουσιάζονται οι σημαντικότερες αρχαιολογικές θέσεις και μνημεία της ρωμαϊκής περιόδου των χωρών που συμμετέχουν. Η έκθεση παρουσιάστηκε διαδοχικά στην Τούλτσεα (Ρουμανία), το Κισινάου (Μολδαβία), το Βατούμι (Γεωργία), τη Σινώπη (Τουρκία), τη Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), τη Βάρνα (Βουλγαρία) και τη Σουλίνα (Ρουμανία).
 2. Η διοργάνωση επτά επιστημονικών συναντήσεων με θεματικές που αναδεικνύουν την «κοινή γλώσσα» που επικρατεί κατά τη ρωμαϊκή περίοδο στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας στη διοίκηση, τις τέχνες, την αρχιτεκτονική, τη λατρεία αλλά και σε διάφορες εκφάνσεις της καθημερινής ζωής.
  Στόχος των εκθέσεων και των επιστημονικών συναντήσεων που διοργανώθηκαν παράλληλα ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά στο ζήτημα της πολιτιστικής ενότητας και ετερότητας των λαών που κατοίκησαν γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα και μέσω της επίτευξης αυτού του στόχου η ενίσχυση των κοινών στοιχείων της πολιτιστικής τους ταυτότητας.
 3. Η έκδοση πολύγλωσσου καταλόγου με τις πληροφοριακές πινακίδες (η ηλεκτρονική έκδοση του καταλόγου κυκλοφόρησε και σε ψηφιακό δίσκο).
 4. Η δημιουργία του ιστότοπου www.bsudra.ro για την προώθηση του προγράμματος.
 5. Η διοργάνωση δεκαήμερου προγράμματος εκπαίδευσης νέων αρχαιολόγων (10 -20 Ιουλίου 2014) στον αρχαιολογικό χώρο Ιbida-Slava Rusă στην περιοχή της Tulcea της Ρουμανίας.
 6. Η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους των περιοχών ενδιαφέροντος.
 7. Η ίδρυση μιας επιστημονικής ένωσης με την επωνυμία «Κέντρο Σπουδών για τη Ρωμαϊκή Αρχαιολογική Κληρονομιά».

3η συνάντηση εργασίας (21 - 23.04.2014)

14.01.2014

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα BSUDRA – "Black Sea – Unity and Diversity in Roman Antiquity" – "Μαύρη Θάλασσα - Ενότητα και Διαφορετικότητα στη Ρωμαϊκή Αρχαιότητα" (Ιούνιος 2013 – Ιούνιος 2015).

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, από τις 21 έως τις 23 Ιανουαρίου 2014, θα πραγματοποιηθεί η 3η επιστημονική συνάντηση εργασίας των εταίρων του προγράμματος.

Στην εναρκτήρια εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014, στις 9.30 π.μ. στην αίθουσα "Μ. Ανδρόνικος" θα μετέχουν θεσμικοί εκπρόσωποι των φορέων που εμπλέκονται στη χρηματοδότηση του έργου, καθώς και αντιπροσωπείες των εταίρων, που εκπροσωπούν όλες τις συμμετέχουσες χώρες της Μαύρης Θάλασσας.

Στην εναρκτήρια εκδήλωση (9:30-10:45) η οποία θα είναι ανοικτή για το κοινό, θα παρουσιαστεί αναλυτικά το πρόγραμμα και οι δράσεις του.

Δελτίο τύπου

29.01.2014

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 3ης συνάντησης του προγράμματος BSUDRA – "Black Sea – Unity and Diversity in Roman Antiquity" – "Μαύρη Θάλασσα - Ενότητα και Διαφορετικότητα στη Ρωμαϊκή Αρχαιότητα" (Ιούνιος 2013 – Ιούνιος 2015), που διεξήχθησαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης από την Τρίτη 21 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 23η Ιανουαρίου 2014.

Το πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία ενός πολιτιστικού δικτύου έρευνας με έμφαση κυρίως στην προστασία, διατήρηση και αξιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της ρωμαϊκής εποχής στις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας αλλά και της Ελλάδας, ως γέφυρα που ενώνει το Αιγαίο με τον Εύξεινο Πόντο.

Το έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Joint Operational Programme "BLACK SEA 2007-2013" και εθνικούς πόρους, συντονίζεται για την Ελλάδα από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Τον ρόλο των συνεργαζόμενων φορέων έχουν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και η Αlpha MENTOR, ως εξειδικευμένη εταιρεία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Δικτύων.

Την εναρκτήρια συνάντηση στη Θεσσαλονίκη (21.01.14), τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης κ. Θεόδωρος Καράογλου, ο Γενικός Πρόξενος Ρουμανίας κ. Martin Ladislau Salamon, ο Γενικός Πρόξενος Τουρκίας κ. Tugrul Biltekin, ο Πρόξενος της Βουλγαρίας κ. Borissova. Η Γενική Γραμματέας του ΥΠΠΟΑ κ. Λίνα Μενδώνη απέστειλε χαιρετισμό, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, φορείς που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας.

Κατά την εναρκτήρια εκδήλωση, που ήταν ανοικτή στο κοινό, η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης κ. Πολυξένη Αδάμ-Βελένη παρουσίασε τους στόχους και τις δραστηριότητες του προγράμματος. Στη συνάντηση συμμετείχαν θεσμικές αντιπροσωπείες, που εκπροσωπούν τους εταίρους του προγράμματος: Tulcea County Council (Ρουμανία), Varna Regional History Museum (Βουλγαρία), Crimean Branch of the Institute of Archaeology, Simferopol (Autonomous Republic of Crimea - Ουκρανία), Batumi Archaeological Museum (Autonomous Republic of Adjara - Γεωργία), Free International University of Moldova (Republic of Moldova - Μολδαβία), Sinop Special Provincial Administration (Turkey -Τουρκία).

Στο πλαίσιο των εργασιών της συνάντησης των εταίρων (Τετάρτη 22.1.2014 και Πέμπτη 23.1.2014), παρουσιάστηκε η μέχρι τώρα πορεία του έργου και συζητήθηκαν αναλυτικά θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες του προγράμματος:

 1. Η οργάνωση μιας κοινής έκθεσης πόστερ με τίτλο «Ρωμαϊκή Τέχνη και Πολιτισμός - Μια κοινή γλώσσα στην Αρχαιότητα» η οποία θα εγκαινιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης στις 4 Νοεμβρίου 2014 και θα συνοδεύεται από πολύγλωσσο κατάλογο.
 2. Η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που θα περιλαμβάνει αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία των περιοχών ενδιαφέροντος.
 3. Η δημιουργία ιστοτόπου για την προώθηση του προγράμματος.
 4. Η διοργάνωση επτά επιστημονικών συναντήσεων-συμποσίων παράλληλα με τις εκθέσεις σε κάθε χώρα.
 5. Η οργάνωση ενός δεκαήμερου προγράμματος εκπαίδευσης νέων στη Ρουμανία το καλοκαίρι του 2014.
 6. Η διοργάνωση ενός συμποσίου με τίτλο «Η ρωμαϊκή κληρονομιά στη Μαύρη Θάλασσα» που θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη την άνοιξη του 2015.
 7. Η δημιουργία μιας ένωσης με την επωνυμία «Κέντρο Σπουδών για τη Ρωμαϊκή Αρχαιολογική Κληρονομιά» με σκοπό την αειφορία των στόχων του προγράμματος.

Η συγκεκριμένη συνεργασία η οποία φέρνει σε επαφή επτά γειτονικές χώρες της βαλκανικής χερσονήσου και του Εύξεινου Πόντου αποσκοπεί στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ επιστημονικών, πολιτιστικών και διοικητικών οργάνων με στόχο τη δημιουργία διαρκών πολιτιστικών σχέσεων μέσω κοινών δράσεων. Η συνεργασία θα συμβάλει στην προβολή της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και στην αρτιότερη κατανόηση της ενότητας και της ετερότητας που χαρακτηρίζουν αυτές τις περιοχές και συντελούν στη δημιουργία μιας ιδιαίτερης πολιτισμικής φυσιογνωμίας.

Οι εταίροι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ξεναγήθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και στους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης και κατά την ολοκλήρωση των εργασιών εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τη συνάντηση και τον θαυμασμό τους για την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης.

Απολογισμός

Επιστημονική συνάντηση (18 - 20.02.2015)

Στις 18, 19 και 20 Φεβρουαρίου 2015 διοργανώνεται, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος BSUDRA – "Black Sea – Unity and Diversity in Roman Antiquity" – «Μαύρη Θάλασσα - Ενότητα και Διαφορετικότητα στη Ρωμαϊκή Αρχαιότητα» (Ιούνιος 2013 – Ιούνιος 2015).

Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου (16.00-18.00) και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου (9.30-13.00 και 16.30-19.00) θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Μανόλης Ανδρόνικος επιστημονική συνάντηση με θέμα: Αρχιτεκτονική στον Εύξεινο Πόντο κατά τη ρωμαϊκή περίοδο στην οποία θα παρουσιαστούν 17 ανακοινώσεις από ερευνητές της Ελλάδας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Τουρκίας.

 • Όλες οι ανακοινώσεις θα γίνουν στην αγγλική και γαλλική γλώσσα.
 • Θα διανεμηθεί δωρεάν ο έγχρωμος πολύγλωσσος κατάλογος που εκδόθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος και περιέχει τις 90 πινακίδες πληροφόρησης.
 • Στους συμμετέχοντες στην επιστημονική συνάντηση θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Πρόγραμμα

Δελτίο τύπου

Έκθεση (18.02.2015 - 31.08.2015)

Περιοδεύουσα έκθεση "Ρωμαϊκή Τέχνη και Πολιτισμός - μια κοινή γλώσσα στην Αρχαιότητα" στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος BSUDRA "Black Sea – Unity and Diversity in Roman Antiquity" | «Μαύρη Θάλασσα - Ενότητα και Διαφορετικότητα στη Ρωμαϊκή Αρχαιότητα».

Διάρκεια: 18.02.2015 - 31.08.2015

Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 12.00 θα γίνουν τα εγκαίνια της έκθεσης: Ρωμαϊκή Τέχνη και Πολιτισμός - μια κοινή γλώσσα στην Αρχαιότητα. Πρόκειται για έκθεση 90 πινακίδων πληροφόρησης που προέρχονται από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, την οποία συνοδεύει έκθεση 164 αρχαιοτήτων της ρωμαϊκής περιόδου από τις συλλογές του Μουσείου.

Τα εκθέματα συνθέτουν ένα ανθολόγιο από μικρά και μεγάλα θραύσματα της πολιτιστικής κοινής που επικράτησε κατά τη ρωμαϊκή εποχή και αποτέλεσε τη συνέχεια του ελληνικού κόσμου. Πρόκειται για αντικείμενα από τον χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης, περιοχές που ανοίγονται στο Αιγαίο και συνδέονται άμεσα με την Μαύρη Θάλασσα μέσω των Στενών του Βοσπόρου. Αφορούν όλες τις όψεις του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου και αποτελούν ένα μικρό δείγμα του υλικού πολιτισμού της περιοχής.

Σας προσκαλούμε σε έναν περίπλου στον Εύξεινο Πόντο για να γνωρίσετε τον, άγνωστο στους πολλούς, αρχαιολογικό πλούτο της περιοχής, αλλά και την ενότητα και διαφορετικότητα ανθρώπων και ιδεών που μοιράστηκαν τη φιλόξενη αυτή θάλασσα.