Ρωμαϊκή Τέχνη και Πολιτισμός - μια κοινή γλώσσα στην Αρχαιότητα

18 Φεβ - 31 Αυγ 2015

H έκθεση αποτέλεσε μία από τις δράσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος "Black Sea – Unity and Diversity in Roman Antiquity" – "Μαύρη Θάλασσα - Ενότητα και Διαφορετικότητα στη Ρωμαϊκή Αρχαιότητα" (BSUDRA) στο οποίο το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης συμμετείχε ως εταίρος κατά το διάστημα  06.06.2013 έως 05.06.2015.

Ο στόχος του έργου ήταν η επίτευξη κοινών επιστημονικών και πολιτιστικών δράσεων με σκοπό τη γνώση, την προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών της Μαύρης Θάλασσας κατά τη ρωμαϊκή εποχή. Οι χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραµµα ήταν η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Γεωργία, η Μολδαβία η Τουρκία και η Ουκρανία.

Η έκθεση, που παρουσιάστηκε σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, περιλάμβανε ενενήντα (90) ενημερωτικών πινακίδων (posters) στις οποίες κάθε συνεργαζόμενος φορέας παρουσίαζε την αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή του, τις σημαντικότερες αρχαιολογικές θέσεις και μνημεία της ρωμαϊκής περιόδου, καθώς και προγράμματα που αφορούν στη συντήρηση και ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς και βρίσκονται σε εξέλιξη. Στόχος της έκθεσης ήταν μέσα από την παρουσίαση της κοινής ρωμαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς να συμβάλει σημαντικά στην ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά στο ζήτημα της πολιτιστικής ενότητας και ετερότητας των λαών που κατοίκησαν γύρω από τη Μαύρη.

Η ιδιαιτερότητα της παρουσίασης της έκθεσης στη Θεσσαλονίκη ήταν ότι αυτή περιλάμβανε, εκτός των ενημερωτικών πινακίδων,  και έκθεση αρχαίων αντικειμένων από την πλούσια συλλογή ρωμαϊκής περιόδου του μουσείου. Εκτέθηκαν συνολικά 164 επιλεγμένα αρχαία αντικείμενα ρωμαϊκής περιόδου από την Μακεδονία (γλυπτά, επιγραφές, πήλινα και γυάλινα αγγεία, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, κοσμήματα και νομίσματα) αναδεικνύοντας έτσι την «κοινή γλώσσα» που επικρατεί κατά τη ρωμαϊκή περίοδο στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας στη διοίκηση, τις τέχνες, τη λατρεία αλλά και σε διάφορες εκφάνσεις της καθημερινής ζωής.