Μόνιμες Εκθέσεις

Έκθεμα του μήνα

Ταφικό ανάγλυφο μονομάχου

Το ανάγλυφο (ΜΘ 28158) βρέθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφικών εργασιών στην περιοχή του ανατολικού τείχους της αρχαίας Θεσσαλονίκης, στην οδό Κων.

Ταφικό ανάγλυφο μονομάχου (ΜΘ 28158). © ΥΠΠΟΑ-ΑΜΘ