Μόνιμες Εκθέσεις

Έκθεμα του μήνα

Πήλινο ειδώλιο με σύμπλεγμα δύο γυναικών στο παιχνίδι του εφεδρισμού

Σε μικρή απόσταση από τον μακεδονικό τάφο της Νέας Ποτίδαιας στη Χαλκιδική, το καλοκαίρι του 1996 αποκαλύφθηκε συστάδα τεσσάρων κιβωτιόσχημων τάφων (Α-Δ).

Πήλινο ειδώλιο με σύμπλεγμα δύο γυναικών στο παιχνίδι του εφεδρισμού. © ΥΠΠΟΑ - ΑΜΘ