Μόνιμες Εκθέσεις

Έκθεμα του μήνα

Αργυρόπους δίφρος του 4ου αι. π.Χ.

Το μοναδικό αυτό δείγμα αρχαίου επίπλου (ΜΘ 7440) βρέθηκε σε έναν κιβωτιόσχημο τάφο του ύστερου 4ου αι. π.Χ. στην περιοχή της Σταυρούπολης στη Θεσσαλονίκη.

Αργυρόπους δίφρος του 4ου αι. π.Χ. © ΥΠΠΟΑ - ΑΜΘ