Μόνιμες Εκθέσεις

Έκθεμα του μήνα

Περίαπτο από όστρεο

Περίτεχνο, σταυρόσχημο περίαπτο από μύδι (Mytilus galloprovincialis L.).