Μόνιμες Εκθέσεις

Έκθεμα του μήνα

Γυναικεία κεφαλή από τη Θεσσαλονίκη (ΜΘ 1)

Σύμφωνα με το ευρετήριο του Μουσείου, οι κεφαλές με αρ. καταγραφής 1, 2, 3 «παρελήφθησαν παρά Μεχμέτ Τεφήκ βέη. Ευρέθη πιθανώς εν τη Γενή-Καπού».

Γυναικεία κεφαλή από τη Θεσσαλονίκη (ΜΘ 1). © ΥΠΠΟΑ-ΑΜΘ