Απρίλιος 2020

Πυραμιδόσχημη λίθινη μήτρα για την κατασκευή κοσμημάτων

Πυραμιδόσχημη λίθινη μήτρα για την κατασκευή κοσμημάτων. © ΥΠΠΟΑ - ΑΜΘ

Η μήτρα με αριθμό ευρετηρίου ΤΣ 1081 βρέθηκε στη Μεθώνη Πιερίας και είναι αντικείμενο περισυλλογής.

Είναι κατασκευασμένη από ασβεστόλιθο υπόλευκου χρώματος και οι διαστάσεις της είναι 5,3 x 4,9 x 3,4 εκ. Ξεχωρίζει για το πυραμιδοειδές σχήμα της και την ποικιλία των έγγλυφων τύπων στις πέντε από τις εφτά επιφάνειές της, οι οποίοι προορίζονταν για την κατασκευή χυτών κοσμημάτων.

Η χύτευση θα γινόταν μέσω χοανών που υπάρχουν στις τρεις πλευρές ενώ η απουσία τους σε μία τέταρτη επιφάνεια υποδεικνύει ότι αυτή θα γινόταν απευθείας στον έγγλυφο τύπο. Η πέμπτη επιφάνεια είναι αποκρουσμένη κατά το ήμισυ, ωστόσο διασώζει απόπειρα χάραξης. Άλλοι αύλακες προορίζονταν για την τοποθέτηση στελέχους προκειμένου κατά τη χύτευση να δημιουργηθεί οπή για την ανάρτηση των αντικειμένων.

Τα κοσμήματα που θα μπορούσαν να κατασκευαστούν με τη χρήση της μήτρας είναι: μικρή οκτώσχημη πόρπη, περίαπτο στη μορφή διπλού πέλεκυ, δισκόμορφο περίαπτο ή ενώτιο με τρία εκφυόμενα στελέχη, , άλλα δύο δισκόμορφα αντικείμενα, πιθανόν περίαπτα, και ένα διακοσμητικό στοιχείο.

Η μήτρα βρέθηκε στη Μεθώνη Πιερίας και είναι αντικείμενο περισυλλογής. Χρονολογείται στα τέλη του 8ου ή στον 7ο αι. π.Χ.

Η μήτρα εκτίθεται στη μόνιμη έκθεση «Στη Μακεδονία από τον 7ο αιώνα έως την ύστερη αρχαιότητα»