Μόνιμες Εκθέσεις

Έκθεμα του μήνα

Αττικό κύπελλο με εμπίεστη διακόσμηση

Το αγγείο ΜΘ 30866, μία αττική κύλικα-σκύφος τύπου bolsal στην αρχαιολογική γλώσσα, είναι ένα χαρακτηριστικό αγγείο πόσης κλασικών χρόνων, μελαμβαφές, με εμπίεστη και χαρακτή φυτική διακόσμηση στο

Αττικό κύπελλο με εμπίεστη διακόσμηση. ©ΥΠΠΟΑ-ΑΜΘ