Τοιχογραφία. Ημερίδα συντήρησης ΑΜΘ 2011

Τοιχοφραγία ΑΜΘ

Ημερίδα συντήρησης ΑΜΘ 2011

Επιμέλεια: Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, Χρήστος Γκατζόλης, Δημήτριος Καρολίδης

Έκδοση Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης αρ. 33

©ΥΠΠΟΑ, ΑΜΘ
Θεσσαλονίκη 2017
ISBN 978-960-9621-28-1
96 σελίδες, 27,5 x 20,5 εκ., μαλακό εξώφυλλο

Το βιβλίο περιλαμβάνει εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στις 4-11-2011 στην ημερίδα συντήρησης του Α.Μ.Θ. για τις τοιχογραφίες, με θέματα: τεχνικές και υλικά κατασκευής, μέθοδοι και υλικά συντήρησης, προληπτική συντήρηση – περιβαλλοντικές συνθήκες σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία με τοιχογραφίες, η αρχαιομετρία των χρωμάτων και του υποστρώματος, η τοιχογραφία κατά την αρχαιότητα.