Τα Καλίνδοια Μια αρχαία πόλη στη Μακεδονία

Τα Καλίνδοια Μια αρχαία πόλη στη Μακεδονία

Κατάλογος περιοδικής έκθεσης (Φεβρουάριος 2008–Ιανουάριος 2009)

Επιμέλεια έκδοσης Πολυξένη Αδάμ-Βελένη

Έκδοση Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης αρ. 2

Θεσσαλονίκη 2008
δίγλωσση έκδοση: ελληνικά, αγγλικά
ISBN 978-960-89388-3-0
216 σελίδες, 27,5 x 20,5 εκ., μαλακό εξώφυλλο

Στο βιβλίο παρουσιάζονται μελέτες για την αρχαία Μακεδονία, την πόλη των Καλινδοίων και την αυτοκρατορική λατρεία στα ρωμαϊκά χρόνια και επιπλέον μελέτες για τα μουσειολογικά και μουσειογραφικά  θέματα της έκθεσης, καθώς και πλήρης κατάλογος των εκθεμάτων.