Οι Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη. Ανεξίτηλα σημάδια στο χώρο.

Οι Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη. Ανεξίτηλα σημάδια στο χώρο.

Κατάλογος περιοδικής έκθεσης. 17/9/2011 – 30/9/2012

επιμέλεια Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, Ευαγγελία Στεφανή, Αγγελική Κουκουβού, Ελευθερία Ακριβοπούλου

κείμενα Ευαγγελία Στεφανή, Αγγελική Κουκουβού, Ευάγγελος Χεκίμογλου, Ελευθερία Ακριβοπούλου

Έκδοση Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης αρ. 11

©ΥΠΠΟΤ, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη 2012
ISBN 978-960-9621-02-1
52 σελίδες, 22,4 x 24,5 εκ., σκληρό εξώφυλλο

Στο βιβλίο παρουσιάζονται τα κείμενα που πλαισιώνουν την έκθεση και αναφέρονται, με αφετηρία επιλεγμένα τοπόσημα της Θεσσαλονίκης, στην μακρόχρονη ιστορική παρουσία της εβραϊκής κοινότητας της πόλης και στη ουσιαστική συμβολή της στη διαμόρφωση του κοινωνικού, οικονομικού και πολεοδομικού της χαρακτήρα, καθώς και πλήρης κατάλογος των εκθεμάτων.