ΜΥΡΡΙΝΗ Μελέτες αιγαιακής προϊστορίας

Τιμητικός τόμος για την Αικατερίνη Παπαευθυμίου-Παπανθίμου

Επιμέλεια: Νίκος Μερούσης, Μαριάννα Νικολαΐδου, Λιάνα Στεφανή

Έκδοση Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης αρ. 50

Σύλλογος Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ»
Προ-Ιστορήματα, Παράρτημα 2

© Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης & Επιστημονικοί επιμελητές
Θεσσαλονίκη 2022
ISBN 978-960-9621-46-5
508 σελίδες, e-book

Ο συλλογικός τόμος «ΜΥΡΡΙΝΗ» τιμά την Αικατερίνη Παπαευθυμίου-Παπανθίμου, Ομότιμη Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, της οποίας η μακρά ακαδημαϊκή πορεία περιλαμβάνει πρωτοποριακές ανασκαφές, πλούσιο ερευνητικό και εξαιρετικό διδακτικό έργο. Μαθητές και συνάδελφοι της προσφέρουμε, ως αντίδωρο, κλάδο ευώδους και αειθαλούς μυρτιάς. Οι εικοσιέξι μελέτες του τόμου καλύπτουν ευρύ γεωγραφικό και χρονολογικό φάσμα, από τη Νεολιθική έως την Εποχή του Σιδήρου σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη και Ανατολία, και πραγματεύονται θέματα που ανακλούν τα ποικίλα ερευνητικά ενδιαφέροντα της τιμώμενης: διαβίωση, τεχνολογία, οικιστική οργάνωση, ταφική αρχιτεκτονική και έθιμα, ένδυση, κόσμηση και καλλωπισμό, εικονογραφία, συμβολισμό, ειδωλοπλαστική και θέματα φύλου.