Μνήμη και Λίθοι. Memory in Stone

27. Μνήμη και Λίθοι. Memory in Stone.

Κατάλογος μόνιμης έκθεσης

επιμέλεια Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, Δόμνα Τερζοπούλου

Έκδοση Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης αρ. 27

©ΥΠΠΟΑ, ΑΜΘ 2014
ISBN 978-960-9621-19-9
36 σελίδες, 21,5 x 21,7 εκ., μαλακό εξώφυλλο

Υπαίθρια έκθεση αρχαιοτήτων στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου.

Open-air exhibition in the courtyard of the Archaeological Museum of Thessaloniki