Μακεδονική Δεκάπολη της Ιορδανίας. Φωτογραφικό οδοιπορικό με το φακό του Ορέστη Κουράκη / Macedonian Decapolis of Jordan. Photographic itinerary through the lens of Orestis Kourakis

Μακεδονική Δεκάπολη της Ιορδανίας. Φωτογραφικό οδοιπορικό με το φακό του Ορέστη Κουράκη

Φωτογραφικό λεύκωμα

κείμενα Πολυξένη Αδάμ-Βελένη

Έκδοση Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης αρ. 14

©ΥΠΠΟΤ, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη 2012
ISBN 978-960-9621-05-2
52 σελίδες, 22,4 x 24,5 εκ., σκληρό εξώφυλλο

Φωτογραφικό λεύκωμα της ομώνυμης έκθεσης που πραγματοποιηθηκε στο ΑΜΘ από 29 Φεβρουαρίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2013 και εντασσόταν στο πρόγραμμα «Θεσσαλονίκη, σταυροδρόμι πολιτισμών» του ΥΠΠΟΤ