Κεραμικά Εργαστήρια στο Βορειοανατολικό Αιγαίο (8ος – αρχές 5ου αι. π.Χ.)./ Pottery Workshops in Northeastern Aegean (8th – early 5th c. BC).

Κεραμικά Εργαστήρια στο Βορειοανατολικό Αιγαίο

Ημερίδα ΑΜΘ 2010/ Scientific Meeting AMTh 2010

επιμέλεια Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, Ευρυδίκη Κεφαλίδου, Δέσποινα Τσιαφάκη

Έκδοση Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης αρ. 21

©ΥΠΠΟΑ, ΑΜΘ
Θεσσαλονίκη 2013
ISBN 978-960-9621-13-7
272 σελίδες, 27,7 x 20,5 εκ., μαλακό εξώφυλλο

Στο βιβλίο δημοσιεύονται οι ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν στην ομώνυμη ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2010 στο ΑΜΘ .