Η Ευρώπη της Ελλάδος. Αποικίες και νομίσματα από τη Συλλογή της Alpha Bank

Το βιβλίο εκδόθηκε με την ευκαιρία της ομότιτλης εκθέσεως, που διοργανώθηκε από το ΑΜΘ και τη Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank, από τον Απρίλιο 2014 έως τον Απρίλιο 2015 στη Θεσσαλονίκη.

Στο βιβλίο παρουσιάζεται το φαινόμενο του ελληνικού αποικισμού, κυρίως μέσα από νομίσματα της Συλλογής της Alpha Bank αλλά και άλλα ευρήματα, χάρτες και πλούσιο εποπτικό υλικό από ελληνικές αποικίες που ανήκουν σήμερα σε σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη (Κάτω Ιταλία και Σικελία, Νότια Γαλλία, Ισπανία, Ιλλυρικές Ακτές, Εύξεινος Πόντος), καθώς και πλήρης κατάλογος των εκθεμάτων της ομώνυμης περιοδικής έκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Επιμέλεια καταλόγου Δήμητρα Τσαγκάρη
©Alpha Bank
Αθήναι 2014
ISBN 978-618-5072-06-3
336 σελίδες, 30 X 23 εκ., μαλακό εξώφυλλο