ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΕΜΘ-ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΕΜΘ-ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Δέκα χρόνια αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη. Περιλήψεις

Αρχαιολογική συνάντηση στις 12-15 Φεβρουαρίου 1997 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

επιμέλεια έκδοσης Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, Χαρά Ανδρεΐδου

Θεσσαλονίκη, 1997