Αρχαιολογία στα μετόπισθεν. Archaeology behind battle lines.

Αρχαιολογία στα μετόπισθεν

Στη Θεσσαλονίκη των ταραγμένων χρόνων, 1912-1922 / In Thessaloniki of the turbulent years, 1912-1922

επιμέλεια Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, Αγγελική Κουκουβού

Έκδοση Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης αρ. 19

©ΥΠΑΙΘΠΑ, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη 2012
ISBN 978-960-9621-10-6
216 σελίδες, 20,5 x 27,5 εκ., μαλακό εξώφυλλο

Στο βιβλίο παρουσιάζονται μελέτες για τους κυριότερους σταθμούς της αρχαιολογικής έρευνας στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της την ταραγμένη πρώτη δεκαετία μετά την απελευθέρωση (1912-1922), καθώς και πλήρης κατάλογος των εκθεμάτων της ομώνυμης περιοδικής έκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.