ΑΕΜΘ 9, 1995

ΑΕΜΘ 9, 1995

Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 9, 1995

©ΥΠΠΟ-ΤΑΠ / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

γενική εποπτεία έκδοσης Πολυξένη Αδάμ-Βελένη

Θεσσαλονίκη 1998

508 σελίδες, 28 Χ 21 εκ., μαλακό εξώφυλλο

ISSN 1106-5311