ΑΕΜΘ 7, 1993

ΑΕΜΘ 7, 1993

Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 7, 1993

©ΥΠΠΟ-ΤΑΠ / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

γενική εποπτεία έκδοσης Πολυξένη Αδάμ-Βελένη

Θεσσαλονίκη 1997

672 σελίδες, 28 Χ 21 εκ., μαλακό εξώφυλλο

ISSN 1106-5311