ΑΕΜΘ 26, 2012

Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 26, 2012

©Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

γενική επιμέλεια έκδοσης - διορθώσεις κειμένων Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, Κατερίνα Τζαναβάρη

Θεσσαλονίκη 2017

608 σελίδες, 28,5 x 21 εκ., μαλακό εξώφυλλο

ISSN 1106-5311