ΑΕΜΘ 25, 2011

ΑΕΜΘ 25

Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 25, 2011

©Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

γενική επιμέλεια έκδοσης - διορθώσεις κειμένων Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, Κατερίνα Τζαναβάρη

Θεσσαλονίκη 2015

624 σελίδες, 28,5 Χ 21 εκ., μαλακό εξώφυλλο

ISSN 1106-5311