ΑΕΜΘ 17, 2003

ΑΕΜΘ 17, 2003

Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 17, 2003

©ΥΠΠΟ-ΤΑΠ / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

επιμέλεια έκδοσης Πολυξένη Αδάμ-Βελένη

Θεσσαλονίκη 2005

640 σελίδες, 28 Χ 21 εκ., μαλακό εξώφυλλο

ISSN 1106-5311