ΑΕΜΘ 16, 2002

ΑΕΜΘ 16, 2002

Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 16, 2002

©ΥΠΠΟ-ΤΑΠ / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

επιμέλεια έκδοσης Πολυξένη Αδάμ-Βελένη

Θεσσαλονίκη 2004

706 σελίδες, 28 Χ 21 εκ., μαλακό εξώφυλλο

ISSN 1106-5311