ΑΕΜΘ 15, 2001

Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 15, 2001

©ΥΠΠΟ-ΤΑΠ / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

επιμέλεια έκδοσης Πολυξένη Αδάμ-Βελένη

Θεσσαλονίκη 2003

660 σελίδες, 28 Χ 21 εκ., μαλακό εξώφυλλο

ISSN 1106-5311