ΑΕΜΘ 14, 2000

ΑΕΜΘ 14, 2000

Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 14, 2000

©ΥΠΠΟ-ΤΑΠ / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

γενική εποπτεία έκδοσης Πολυξένη Αδάμ-Βελένη

Θεσσαλονίκη 2002

652 σελίδες, 28 Χ 21 εκ., μαλακό εξώφυλλο

ISSN 1106-5311