ΑΕΜΘ 13, 1999

Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 13, 1999

©ΥΠΠΟ-ΤΑΠ / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

γενική εποπτεία έκδοσης Πολυξένη Αδάμ-Βελένη

Θεσσαλονίκη 2001

664 σελίδες, 28 Χ 21 εκ., μαλακό εξώφυλλο

ISSN 1106-5311