ΑΕΜΘ 11, 1997

Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 11, 1997

©ΥΠΠΟ-ΤΑΠ / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

γενική εποπτεία έκδοσης Πολυξένη Αδάμ-Βελένη

Θεσσαλονίκη 1999

676 σελίδες, 28 Χ 21 εκ., μαλακό εξώφυλλο

ISSN 1106-5311