ΑΕΜΘ 10Α, 1996

ΑΕΜΘ 10Α, 1996

Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 10Α, 1996

©ΥΠΠΟ-ΤΑΠ / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

γενική εποπτεία έκδοσης Πολυξένη Αδάμ-Βελένη

Θεσσαλονίκη 1997

504 σελίδες, 28 Χ 21 εκ., μαλακό εξώφυλλο

ISSN 1106-5311