Γυάλινος κόσμος / Glass Cosmos

 Γυάλινος κόσμος / Glass Cosmos

Κατάλογος της ομώνυμης περιοδικής έκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης  (20 Σεπτεμβρίου 2009 - Δεκέμβριος 2010)

γενική επιμέλεια Πολυξένη Αδάμ-Βελένη

Έκδοση Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης αρ. 6

εκτύπωση: εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη 2010
δίγλωσση έκδοση: ελληνικά, αγγλικά
ISBN 978-960-89388-7-8
424 σελίδες, 28 x 20,6 εκ., μαλακό εξώφυλλο

Στο βιβλίο παρουσιάζονται μελέτες για το γυαλί στην αρχαιότητα (τεχνολογία, εμπόριο, χρήση), καθώς και επιπλέον μελέτες για τα μουσειολογικά και μουσειογραφικά  θέματα της έκθεσης, όπως και πλήρης κατάλογος των εκθεμάτων.