Ταυτοποίηση χρωστικών σε γλυπτά της συλλογής του Α.Μ.Θ.

06 Φεβ 2016

Σε πολλά από τα γλυπτά της συλλογής του Α.Μ.Θ. σώζονται υπολείμματα χρωστικών που δηλώνουν την ζωγραφική τους διακόσμηση στους αρχαίους χρόνους.

Για τη μελέτη της ταυτοποίησης των χρωστικών αυτών συνεργάστηκαν επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων του μουσείου (αρχαιολόγοι, χημικοί, συντηρητές, φωτογράφοι κ.α.). Εφαρμόστηκαν εξειδικευμένες τεχνικές φωτογράφισης (φθορισμού και ανακλώμενης υπεριώδους ακτινοβολίας και υπέρυθρης ακτινοβολίας) ενώ μέσω της μη καταστρεπτικής ανάλυσης, διαπιστώθηκε η παρουσία ανόργανων χρωστικών ορυκτής προέλευσης