Προσδιορισμός σύστασης κραμάτων χάλκινων αγγείων των συλλογών του Α.Μ.Θ.

06 Φεβ 2016

Στο Α.Μ.Θ. εκτίθεται και φυλάσσεται μεγάλος αριθμός χάλκινων αγγείων από την ευρύτερη περιοχή της αρχαίας Μακεδονίας.

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ο προσδιορισμός της σύστασης των κραμάτων τους και η μελέτη της τεχνολογίας κατασκευής τους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το τμήμα μεταλλοτεχνίας του Α.Μ.Θ. και το εργαστήριο αναλυτικής χημείας του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ.