Προσδιορισμός σύστασης κεραμικής της συλλογής του Α.Μ.Θ. και στατιστικής επεξεργασίας των αναλυτικών αποτελεσμάτων.

06 Φεβ 2016

Η συλλογή κεραμικής του Α.Μ.Θ. περιλαμβάνει αντικείμενα αντιπροσωπευτικά όλων των εκφάνσεων της ζωής των αρχαίων Μακεδόνων.

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ο προσδιορισμός της χημικής τους σύστασης της κεραμικής συλλογής του Α.Μ.Θ. και η ομαδοποίηση των αναλυτικών αποτελεσμάτων με την εφαρμογή στατιστικών εργαλείων καθώς και η σύγκριση με την αντίστοιχη αρχαιολογική ομαδοποίηση. Ακόμη επιχειρείται η μελέτη της προέλευσης των πρώτων υλών μέσω της σύγκρισης με κεραμικά γνωστής προέλευσης.

Το σύνολο των αναλυτικών δεδομένων θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τον μελετητή της κεραμικής της αρχαίας Μακεδονίας.

Μέρος της μελέτης έχει ήδη ανακοινωθεί.