Μελέτη και δημοσίευση των μετάλλινων αντικειμένων του Α.Μ.Θ.

24 Ιαν 2017

Η συλλογή μετάλλινων αντικειμένων του Α.Μ.Θ. θεωρείται από τις σημαντικότερες και πλουσιότερες του είδους σε ολόκληρη τη Μακεδονία.

Από το 2014 έχει δρομολογηθεί η συστηματική μελέτη όλων των χάλκινων και αργυρών αγγείων, καθώς και όλων των υπόλοιπων μετάλλινων αντικειμένων της Συλλογής Μεταλλοτεχνίας του Α.Μ.Θ. Απώτερος στόχος, η δημοσίευσή τους σε σειρά επιστημονικών καταλόγων ανάλογα με το είδος τους.

Στον πρώτο, υπό προετοιμασία, τόμο της σειράς περιλαμβάνονται μετάλλινα αγγεία από ταφικά σύνολα διαφόρων θέσεων της Μακεδονίας (Δερβένι, Σίνδος, ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης κ.ά.), ενώ ένα σημαντικό σύνολο προέρχεται από τις ανασκαφές της Ολύνθου. Μεμονωμένα μετάλλινα αγγεία, κυρίως χάλκινα, αποτελούν προϊόντα παραδόσεων και κατασχέσεων. Τα υπό δημοσίευση μετάλλινα αγγεία χρονολογούνται από την αρχαϊκή έως και την ύστερη ρωμαϊκή εποχή, προσφέροντας ένα διαχρονικό πανόραμα μιας εντυπωσιακής ποικιλίας σχημάτων και χρήσεων.

Την εποπτεία και τον συντονισμό του προγράμματος έχει αναλάβει η προϊσταμένη του Α.Μ.Θ. κ. Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, σε συνεργασία με το Τμήμα Μεταλλοτεχνίας και το Τμήμα Συντήρησης, Χημικών & Φυσικών Ερευνών & Αρχαιομετρiας του Α.Μ.Θ., και με ειδικούς στο θέμα επιστημονικούς συνεργάτες.