Κατάλογος Γλυπτών Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης (1989 έως σήμερα)

06 Φεβ 2016

Το μεγάλο έργο της μελέτης και δημοσίευσης των γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης άρχισε το 1989 από τους Καθηγητές Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γεώργιο Δεσπίνη, Θεοδοσία Στεφανίδου-Τιβερίου και Εμμανουήλ Βουτυρά.

Έως σήμερα έχουν εκδοθεί τέσσερις τόμοι από το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ). Ο πρώτος τόμος δημοσιεύτηκε το 1997, ο δεύτερος το 2003, ο τρίτος το 2010 και ο τέταρτος (σε δύο τεύχη) το 2020. Ήδη από τον δεύτερο τόμο στην ομάδα των συγγραφέων προστέθηκε η καθηγήτρια Μπάρμπαρα Σμιτ-Δούνα καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες Αρχαιολογίας. Στον τρίτο και τον τέταρτο τόμο, εκτός από τους παραπάνω, συμμετείχαν με συγγραφή λημμάτων και αρχαιολόγοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και της Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης.

Συνολικά έχουν δημοσιευτεί 1.203 έργα πλαστικής, ολόγλυφα και ανάγλυφα, όπως αγάλματα, ταφικά μνημεία, αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά γλυπτά, σαρκοφάγοι κ.ά. Πρόκειται για γλυπτά που χρονολογούνται από το 500 π.Χ. περίπου έως το 500 μ.Χ. και προέρχονται κατά κύριο λόγο από τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της, αλλά και από θέσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Εκ μέρους του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης έχουν συμμετάσχει στο έργο οι εξής: Π. Αδάμ-Βελένη, Α. Κουκουβού, Ε. Μέλλιου, Κ. Ξανθοπούλου, Δ. Τερζοπούλου, Κ. Τζαναβάρη, Κ. Χατζηνικολάου