Κατάλογος Γλυπτών Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης (1989 έως σήμερα)

06 Φεβ 2016

Το μεγάλο έργο της  μελέτης και δημοσίευσης των γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης άρχισε το 1989 από τους Καθηγητές Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γεώργιο Δεσπίνη, Θεοδοσία Στεφανίδου-Τιβερίου και Εμμανουήλ Βουτυρά.

Έως σήμερα έχουν εκδοθεί τρεις τόμοι, μέσω του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης. Ο πρώτος τόμος δημοσιεύτηκε το 1997, ο δεύτερος το 2003 και ο τρίτος το 2010. Ήδη από τον δεύτερο τόμο στην ομάδα των συγγραφέων προστέθηκε η καθηγήτρια Μπάρμπαρα Σμιτ-Δούνα καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες Αρχαιολογίας. Στον τρίτο τόμο, εκτός από τους παραπάνω, προετοιμάστηκαν λήμματα και από αρχαιολόγους του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και της Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης.

Συνολικά έχουν δημοσιευτεί έως σήμερα (2015) 665 έργα πλαστικής, ολόγλυφα και ανάγλυφα, όπως  αγάλματα, ταφικά μνημεία, αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά γλυπτά, σαρκοφάγοι κ.ά, ενώ την περίοδο αυτή βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης ο τέταρτος τόμος του Καταλόγου των Γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα περιλαμβάνει περίπου 350 έργα.

Εκ μέρους του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης συμμετέχουν στο έργο οι εξής: Π. Αδάμ-Βελένη, Κ. Τζαναβάρη, Α. Κουκουβού, Ε. Μέλλιου, Δ. Τερζοπούλου, Κ. Χατζηνικολάου, Κ. Ξανθοπούλου.