Όροι υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος

Το εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων του ΑΜΘ παρέχεται δωρεάν αποκλειστικά για χρήση από τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος και όχι από τρίτους (φορείς ή άτομα) που υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα με αμοιβή.

Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί σε συγκεκριμένες ημέρες λειτουργίας του μουσείου (Δευτέρα – Παρασκευή) και τις ώρες 09:00-13:30, για να μην συμπίπτουν τα τμήματα που υλοποιούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον ίδιο χώρο.

Πρέπει απαραιτήτως να επικοινωνήσουν οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται με τους φύλακες του μουσείου στο 2313 310301 (Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-11:00) για να ορίσουν μέρα/ώρα/πρόγραμμα που θα υλοποιήσουν και αριθμό παιδιών που θα συμμετάσχουν.

Κόστος: Για τα παιδιά και τους/τις συνοδούς εκπαιδευτικούς τους η επίσκεψη στο μουσείο είναι δωρεάν. Εάν υπάρχουν συνοδοί – γονείς πληρώνουν το μισό εισιτήριο (4 ευρώ).

Μέρες υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (2015-16) του ΑΜΘ από τους εκπαιδευτικούς:

Φωτογράφιση: Η φωτογράφιση επιτρέπεται χωρίς τη χρήση φλας.