Όροι υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος

Το εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων του ΑΜΘ παρέχεται δωρεάν αποκλειστικά για χρήση από τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος και όχι από τρίτους (φορείς ή άτομα) που υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα με αμοιβή.

Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί σε συγκεκριμένες ημέρες λειτουργίας του μουσείου (Δευτέρα – Παρασκευή) και τις ώρες 09:00-13:30, για να μην συμπίπτουν τα τμήματα που υλοποιούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον ίδιο χώρο.

Πρέπει απαραιτήτως να επικοινωνήσουν οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται με τους φύλακες του μουσείου στο 2313 310301 για να ορίσουν μέρα/ώρα/πρόγραμμα που θα υλοποιήσουν και αριθμό παιδιών που θα συμμετάσχουν.

Κόστος: Για τα παιδιά και τους/τις συνοδούς εκπαιδευτικούς τους η επίσκεψη στο μουσείο είναι δωρεάν. Εάν υπάρχουν συνοδοί – γονείς πληρώνουν το μισό εισιτήριο (4 ευρώ).

Μέρες υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (2015-16) του ΑΜΘ από τους εκπαιδευτικούς:

Φωτογράφιση: Η φωτογράφιση επιτρέπεται χωρίς τη χρήση φλας.