Βίντεο για τη διεθνή προβολή του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Ημερομηνία: 19 Απρ - 31 Μαΐου 2020