Θεματική ξενάγηση

Ημερομηνία: 22 Ιουν 2023
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 12:00
ΧΩΡΟΣ: Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων Γ’
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

[ΚΟΡΠΟΥΣ, ΧΧΙΙΙ]
μία έκθεση για τα σώματα του αρχαιολογικού μουσείου θεσσαλονίκης

Μέσα σε 23 χρόνια 1.203 αρχαιολογικά σώματα ταξινομήθηκαν στις 2.534 σελίδες μίας τετράτομης επιστημονικής δημοσίευσης. 100 από αυτά τα φωτογραφημένα λίθινα σώματα των τεσσάρων Καταλόγων Γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης (ΚΓΑΜΘ) επαναφωτογραφήθηκαν την περίοδο 2021−2022 στοιχειοθετώντας ένα νέο corpus, ένα νέο σώμα, με τίτλο [ΚΟΡΠΟΥΣ, ΧΧΙ−ΧΧΙΙ] από τον Φώτη Υφαντίδη, το οποίο εκδόθηκε από το Εργαστήριο Μουσειολογίας −Museolab− του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σε αυτή τη φωτογραφική διαδικασία τόσο η έντυπη και η ψηφιακή μορφή των ακαδημαϊκών καταλόγων όσο και οι ίδιες οι εικονοποιήσεις των γλυπτών −αποτέλεσμα ενός συγκεκριμένου ακαδημαϊκού φωτογραφικού βλέμματος− νοούνται ως παράλληλα αρχαιολογικά αντικείμενα.

Η φωτογραφική επαναδιαπραγμάτευσή τους σχολιάζει τα όρια της έντυπης και ψηφιακής υλικότητας, καθώς και την πρακτική της αρχαιολογικής συνάθροισης και ταξινόμησης, με στόχο τη δημιουργία νέων υφών που προκύπτουν από τα δισδιάστατα, ψευδο−τρισδιάστατα ή έντονα ψηφιακά αλλοιωμένα επαναφωτογραφημένα σώματα.

Στην έκθεση [ΚΟΡΠΟΥΣ, ΧΧΙΙΙ] αυτά τα επαναφωτογραφημένα σώματα επιστρέφουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης με τη μορφή μίας νέας υλικότητας.

Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί από τον Φώτη Υφαντίδη, αρχαιολόγο-μουσειολόγο.

Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση στο 2313 310 201 (Δευτ.- Παρ., 08:00 έως 15:00)