Τα εκθέματα του ΑΜΘ ταξιδεύουν στο εξωτερικό

30 Μαρ 2023
Εξωτερική άποψη Palazzo Madama

«Bizantini. Luoghi, simboli e comunità di un impero millenario»
Βυζαντινοί. Τόποι, σύμβολα και κοινότητες μιας χιλιετούς αυτοκρατορίας
Διάρκεια έκθεσης: 10 Μαϊου έως 28 Αυγούστου 2023
Museo Civico d’ Arte Antica - Palazzo Madama, Τορίνο

Μετά τη μεγάλη επιτυχία στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης, η σημαντική έκθεση για τον βυζαντινό πολιτισμό μεταφέρθηκε στο Museo Civico d’ Arte Antica - Palazzo Madama του Τορίνο. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης συμμετέχει και πάλι με τον δανεισμό αντικειμένων σε ένα επικαιροποιημένο σκεπτικό που εμπλουτίζεται με έργα από τις νομισματικές συλλογές του Δημοτικού Μουσείου Αρχαίας Τέχνης του Τορίνο, δίνοντας βαρύτητα στη σύνδεση της πόλης και των εκπροσώπων του οίκου της Σαβοΐας, του Πεδεμόντιου και των συλλογών που φιλοξενούνται στο Palazzo Madama με τη βυζαντινή αυτοκρατορία.

Η έκθεση αποτελεί ένα φιλόδοξο εγχείρημα που πραγματεύεται και εικονογραφεί μέσω του πλήθους των εκθεμάτων της από την Ιταλία και την Ελλάδα την ιστορία και τον πολιτισμό του Βυζαντίου από την ίδρυσή του μέχρι την Άλωση, εστιάζοντας στους ανθρώπους της Αυτοκρατορίας, τους Βυζαντινούς. Με έμφαση στο κράτος και την αυτοκρατορική ιδεολογία, την επικράτεια της αυτοκρατορίας όπου κατοικούσαν οι Βυζαντινοί και την αστική οργάνωση, τις πόλεις που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και εξέλιξη της βυζαντινής αυτοκρατορίας, μεταξύ των οποίων και η συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη, την κοινωνική οργάνωση και δραστηριότητες, την πνευματική και καλλιτεχνική παραγωγή, τις επαφές και ανταλλαγές με άλλους λαούς, και τη θρησκεία ως ισχυρό συνεκτικό στοιχείο, η έκθεση αποδίδει μια πολύπλευρη θεώρηση ενός υπερχιλιετούς πολιτισμού και των πολλαπλών εκφάνσεών του. 

Πολύτιμη συμβολή στην έκθεση αποτελούν τα πάνω από 150 αντικείμενα από Αρχαιολογικά Μουσεία και Εφορείες Αρχαιοτήτων της Ελλάδας -στοιχεία του βυζαντινού πολιτισμού που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς- μεταξύ των οποίων και από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, τα έργα του οποίου στοιχειοθετούν καίριες ενότητες της έκθεσης