Τα εκθέματα του ΑΜΘ ταξιδεύουν στο εξωτερικό

01 Δεκ 2022

«Bizantini. Luoghi, simboliecomunità diunimperomillenario»
Βυζαντινοί. Τόποι, σύμβολα και κοινότητες μιας χιλιετούς αυτοκρατορίας
Διάρκεια έκθεσης: 21 Δεκεμβρίου 2022 έως 10 Απριλίου 2023
Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης συμμετέχει με δανεισμό αντικειμένων στη σημαντική έκθεση για τον βυζαντινό πολιτισμό που παρουσιάζεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης.

Η έκθεση αποτελεί ένα φιλόδοξο εγχείρημα που πραγματεύεται και εικονογραφεί μέσω του πλήθους των εκθεμάτων της από την Ιταλία και την Ελλάδα (περίπου 500 αντικείμενα) την ιστορία και τον πολιτισμό του Βυζαντίου από την ίδρυσή του μέχρι την Άλωση, εστιάζοντας στους ανθρώπους της Αυτοκρατορίας, τους Βυζαντινούς. Με έμφαση στο κράτος και την αυτοκρατορική ιδεολογία, την επικράτεια της αυτοκρατορίας όπου κατοικούσαν οι Βυζαντινοί και την αστική οργάνωση, τις πόλεις που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και εξέλιξη της βυζαντινής αυτοκρατορίας, μεταξύ των οποίων και η συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη, την κοινωνική οργάνωση και δραστηριότητες, την πνευματική και καλλιτεχνική παραγωγή, τις επαφές και ανταλλαγές με άλλους λαούς, και τη θρησκεία ως ισχυρό συνεκτικό στοιχείο, η έκθεση αποδίδει μια πολύπλευρη θεώρηση ενός υπερχιλιετούς πολιτισμού και των πολλαπλών εκφάνσεών του. 

Πολύτιμη συμβολή στην έκθεση αποτελούν τα πάνω από 150 αντικείμενα από Αρχαιολογικά Μουσεία και Εφορείες Αρχαιοτήτων της Ελλάδας -στοιχεία του βυζαντινού πολιτισμού που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς- μεταξύ των οποίων και από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, τα έργα του οποίου στοιχειοθετούν καίριες ενότητες της έκθεσης.​