Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

22 Νοε 2018

Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια κατασβεστικού υλικού HFC-227ea, την υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση εννέα (9) φιαλών, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο