Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου - Ανακοίνωση πινάκων κατάταξης

10 Φεβ 2021

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Το Διαδίκτυο του Πολιτισμού: Ενσωματώνοντας Τεχνολογία RFID στο Μουσείο (CULTUREID)» με Κωδ. Πράξης/MIS 5072497», που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας