Προκήρυξη πρόσληψης Αρχαιολόγου & Μηχανολόγου Μηχανικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου

30 Ιουν 2020

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου

για τις ανάγκες του Έργου «Η Θεσσαλονίκη της εποχής του Γαλέριου: αναβιώνοντας μια λαμπρή ιστορική περίοδο της πόλης, με οδηγούς τη διεπιστημονική ερευνά και τις τεχνολογίες αιχμής» (e-ΣΚΑΠΑΝΗ), με κωδικό πράξης mis 5056315 που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.