Προκήρυξη πρόσληψης Αρχαιολόγου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου - Ανακοίνωση οριστικών πινάκων κατάταξης

18 Δεκ 2020

Προκήρυξη πρόσληψης Αρχαιολόγου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου

για τις ανάγκες του έργου «Αυτόματη ξενάγηση σε μουσείο με χρήση νοηματικής γλώσσας (SignGuide)» με κωδ. Πράξης/mis 5069883, που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας