(ΝΕΟ) Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ - Οριστικά αποτελέσματα

07 Νοε 2023

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου

για το έργο «Καταγραφή - τεκμηρίωση κινητών μνημείων και εμπλουτισμός του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων (ψηφιακές συλλογές κινητών μνημείων)» στο πλαίσιο του έργου «Εργασίες καταγραφής, φωτογράφησης, αποτύπωσης, τοπογραφήσεις αρχαιοτήτων, μνημείων, έργων τέχνης - συγκέντρωση ασφάλιση εικόνων» που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.