Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΣΟΧ 1/2017

17 Μαρ 2017

Υποβολή αιτήσεων

από Δευτέρα 20.03.2017 έως Τετάρτη 29.03.2017 ώρες 8:30 - 14:00
στη Γραμματεία του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.