Η Ευρώπη της Ελλάδος. Αποικίες και νομίσματα από τη Συλλογή της Alpha Bank

Ημερομηνία: 05 Φεβ 2016

Την Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της εκθέσεως «Η Ευρώπη της Ελλάδος. Αποικίες και νομίσματα από τη Συλλογή της Alpha Bank», την οποία διοργανώνουν από κοινού το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank, σε δύο Αίθουσες Περιοδικών Εκθέσεων του Μουσείου. 

Η Έκθεση παρουσιάζει τον ελληνικό αποικισμό καθώς και τη διάδοση και χρήση του νομίσματος, ως βασικού συναλλακτικού μέσου στην Ευρώπη. Οι ελληνικές αποικίες, που ιδρύθηκαν κατά τον Β΄ Αποικισμό στις σημερινές χώρες Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Αλβανία, Ουκρανία, Ρουμανία και Βουλγαρία, διαμόρφωσαν τον πολιτισμό της Ευρώπης και διέδωσαν τη χρήση του νομίσματος, το οποίο στον κυρίως ελλαδικό χώρο χρησιμοποιούνταν ήδη από τις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. 

Πρωτότυπες φωτογραφίες των αποικιών, 121 αρχαία νομίσματα, 61 αρχαία αντικείμενα από 5 Μουσεία της Ελλάδος και 5 του εξωτερικού  “ταξιδεύουν” τον επισκέπτη στην “Ευρώπη της Ελλάδος”.

Στο πλαίσιο της Εκθέσεως, παρουσιάζεται για πρώτη φορά παγκοσμίως η διαδραστική εφαρμογή Stater 3602, η οποία σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), προκειμένου να συμβάλλει στην καλύτερη παρατήρηση των νομισμάτων.